داستان ما

گذرتان اگر به امیرآباد افتاد، بین کوچه‌ی ششم و هفتم گوش تیز کنید تا صدای ماشین‌های بافندگی، چرخ‌های خیاطی و خنده‌ی زنان را بشنوید. زنانی که صبح از خانه‌هاشان بیرون زده‌اند و برای تحقق تولید گرد هم آمده‌اند. آموزش دیده‌اند، توانمند شده‌اند، خلق کرده‌اند، و به واژه‌ی استقلال معنا بخشیده‌اند.

سال ۱۳۹۱ مهرباف با ایده‌ی کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان، متولد شد. چرا که بر این باور بود کارآفرینی برای زنان، به رشد اقتصادی و توسعه‌ی جوامع منتج خواهد شد. نام خود را از خورشید و دوستی وام گرفت. با ۳ بافنده، ۲ خیاط، و ۱ طراح آغاز به کار کرد. طی سالیان و با وجود تمامی سختی‌ها و موانع پیش‌رو، همواره تلاش کرد خلاقیت را اولویت کار خود بداند و لباس‌های طراحی‌شده‌اش را در دسترس عموم انسان‌ها قرار دهد.

امروز، ۹ سال از آن روزها می‌گذرد. بافندگان به ۲۵ نفر رسیده‌اند، و ۶ طراح مهرباف را در این مسیر یاری می‌کنند. امید است مهرباف بتواند در راه احیای هنر بافت دستی و ماشینی، زنان بیشتری را با خود هم‌راه سازد.